Tryck

Avtryck av Sverige.hoursweb.today

Kontakt

Detaljer efter § 5 TMG


Domän: sverige.hoursweb.today
Vlinde Transylvania SRL
Branduselor 74
500140 Brasov
Rumänien

Representerad
Vlinde Transylvania SRL

Skatt-VAT-ID
efter §27 Skatteparagraf
RO34-368-334

Ansvar för innehåll i Sverige.hoursweb.today

Eftersom leveranstjänster införs och administreras av olika användare i enlighet med § 7 para.1 TMG. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantörer dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det relevanta innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Sverige.hoursweb.today innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på sverige.hoursweb.today som skapats av webbplatsoperatörerna omfattas av tysk upphovsrättslag. För mångfaldigande, bearbetning, spridning och varje form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser krävs skriftligt tillstånd från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.